Tradycyjnie w naszym przedszkolu będziemy celebrować święto wszystkich kobiet. Dla naszych dziewczynek będzie to cudowny dzień.

Cele uroczystości:

  • Dostarczanie radości i wzruszających przeżyć wszystkim dziewczynkom w dniu ich święta.
  • Kształtowanie u chłopców szacunku i uprzejmości wobec koleżanek.
  • Stwarzanie sytuacji sprzyjających integrowaniu dzieci oraz rozwijaniu i umacnianiu właściwych relacji z rówieśnikami.
  • Doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się podczas uroczystości grupowych.