14 lutego będzie dla dzieci z naszego przedszkola prawdziwym, czerwonym dniem miłości i przyjaźni. Bardzo prosimy o czerwone stroje dla dzieci.
cele imprezy:
kultywowanie tradycji walentynkowej;
zachęcanie dzieci do okazywania uczuć innym osobom (kolegom, koleżankom, rodzicom itp.);
nawiązanie kontaktów interpersonalnych w czasie wspólnych zabaw;
integracja dzieci i opiekunek
czerpanie radości ze wspólnej zabawy i pobytu w przedszkolu;
rozwijanie u dzieci poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej