W piątek ( 18 października) odwiedzi nas Teatr Qfer z przedstawieniem ,,Drogowy zawrót głowy”.
Naszym celem jest przypomnienie dzieciom zasad ruchu drogowego, znaków drogowych i nauki zachowań wobec nieznajomych.
W spektaklu dzieci biorą czynny udział w przedstawieniu.