22 marca powitamy wiosnę.
Przygotowaliśmy wiele wiosennych aktywności.
Pójdziemy w kolorowym pochodzie powitać nawą porę roku i szukać jej pierwszych oznak.
Prosimy w tym dniu o jak najbardziej kolorowe stroje dla dzieci.