Kolejny raz nasze przedszkole bierze udział w akcji. Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w przedsięwzięciu i dziękujemy za pomoc.

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.