Zapraszamy  wszystkie dzieci i ich rodziny do wzięcia udziału w zabawie.
Tematem konkursowym jest STROIK ŚWIĄTECZNY.
Technika i format pracy dowolny.
Oceniać będziemy:
– oryginalność koncepcji
-ogólny wyraz artystyczny
– kreatywność,
– wkład pracy przedszkolaka.
Celem konkursu jest:
– współpraca, aktywne spędzanie czasu rodziców z dziećmi,
– rozwijanie umiejętności manualnych dziecka,
kultywowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia,
kształtowanie wyobraźni plastycznej,
pobudzenie aktywności twórczej dzieci

Stroik należy dostarczyć wychowawcom do 6 grudnia.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 9 grudnia
Stroiki zostaną przekazane na kiermasz bożonarodzeniowy, który odbędzie się 9- 15 grudnia 2022 (w czasie przedstawień dla rodziców)