Zapraszamy  wszystkie dzieci i ich rodziny do wzięcia udziału w zabawie.
Tematem konkursowym jest ŚWIĄTECZNA CHOINKA .
Technika i format pracy dowolny.
Oceniać będziemy:
– oryginalność koncepcji
– ogólny wyraz artystyczny
– kreatywność,
– wkład pracy przedszkolaka.
Celem konkursu jest:
– współpraca, aktywne spędzanie czasu rodziców z dziećmi,
– rozwijanie umiejętności manualnych dziecka,
– kultywowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia,
– kształtowanie wyobraźni plastycznej,
– pobudzenie aktywności twórczej dzieci
Stroik należy dostarczyć wychowawcom do 18 grudnia.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 19 grudnia
Stroiki zostaną przekazane na kiermasz bożonarodzeniowy, który odbędzie się 19- 22 grudnia 2023