Zadanie konkursowe:
wykonanie zajączka w dowolną techniką,
możliwość zastosowania różnego rodzaju materiałów (np. bibuły, farby, karton)
Zasady konkursu:
każdy uczestnik zgłasza jedną pracę
autorem pracy może być tylko jedno dziecko z rodziną
praca powinna być opisana (imię, grupa)
Ocena prac:
zgodność z tematem
wkład pracy dziecka
pomysłowość i oryginalność
estetyka wykonania
Prace prosimy oddać do dnia 25 marca.

Zapraszamy do wzięcia udziału w zabawie.