Zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie z języka angielskiego.
Konkurs polega na przygotowaniu flagi Wielkiej Brytanii.
Praca musi być wykonana samodzielnie przez dziecko dowolną techniką.
W ocenie będziemy brali pod uwagę: wiek dziecka, estetykę i pomysł.
Na flagi czekamy 27 stycznia.
Rozstrzygnięcie konkursu 30 stycznia.
Zapraszamy!