27 maja dzieci z grupy Słoneczka i Żabki poznają schemat zachowania w przypadku niebezpiecznych sytuacji oraz podstawowe zasady resuscytacji. Każdy z naszych najmłodszych ratowników sprawdzi się na specjalistycznych fantomach, dzięki czemu obawy przed reakcją w trudnych sytuacjach zostaną zminimalizowane.