Święto Niepodległości jest dniem ważnym, wartym celebrowania i rozmawiania o nim. Dzieci już ćwiczą patriotyczne pieśni, aby ten dzień uroczyście obchodzić w przedszkolu.
Celami, które będą nam towarzyszyć podczas realizacji aktywności w czasie święta będą przede wszystkim: kształtowanie świadomości i postawy wobec symboli narodowych oraz tradycji, poszerzanie wiedzy na temat ojczyzny.