Dnia 11 lutego dzieci wykonają piękne, słodkie  ,,Walentyntynki”
Celem naszych cyklicznych warsztatów jest:
– Kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności plastycznych, technicznych, kulinarnych i muzycznych.
– Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.
– Rozwijanie motywacji do działania.
– Odkrywanie własnych możliwości twórczych.
– Rozwijanie postawy ciekawości i otwartości.