Zapraszamy Rodziców do przedszkola.
Celem tych spotkań jest poszerzenie wiedzy dzieci, poznanie specyfiki Waszej pracy, rozwijanie zainteresowań oraz ukazanie przydatności wykonywania danego zawodu.
Zadaniem Rodzica będzie pogadanka, zazwyczaj w naszej sali i opowiedzeniu o zawodzie, który Państwo wykonujecie, przedstawieniu narzędzi pracy itp.