Deklaracja chęci skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19

DEKLARACJA  rodziców   …………………………………………………………………… / ………………………………      Imię i nazwisko dziecka                                                                         Grupa Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii...

Zasady funkcjonowania Przedszkola Słoneczny Domek Małego Odkrywcy w Rotmance w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-19

1. „Zasady funkcjonowania Przedszkola Słoneczny Domek Małego Odkrywcy w Rotmance w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19”, zwane dalej „zasadami”, obowiązują od dnia 6 maja 2020 r. do czasu odwołania stanu...